Likvidace škůdců

Od roku 2020 úspěšně provozujeme a zajišťujeme zapůjčení švýcarského stroje od firmy Bruhwiler maschinen AG, známého pod názvem Mauki.

Mauki spolehlivě hubí všechny škůdce v norách metodou fumigace (vykuřováním).  Zařízení produkuje směs oxidu uhličitého s prudce jedovatým oxidem uhelnatým, kterou vžene do nor a velmi rychle zasáhne a spolehlivě a bezbolestně usmrtí škůdce. Aby byl efekt plynování zaměřen jen na strůjce škod způsobených hryzcem, hrabošem a krtkem, je nutná znalost jejich způsobu života, zvyků a zároveň mít schopnost škůdce bezpečně rozlišit. A to je bez základních znalostí obtížné, neboť všichni mají na první pohled společné znaky: život pod zemí a vydolovaná zemina ve formě kopečků, vypadající na první pohled od všech podobně.

Ale nejprve bychom se měli zamyslet nad tím, proč zrovna nám svou existencí způsobují škody, proč tak vytrvale setrvávají i když se je všemožně snažíme vypudit do lokalit, kde se nás jejich činnost nebude dotýkat.


Mauki – stroj na likvidaci hryzců, hrabošů a krtků

Existuje spousta tzv. „zaručených metod“ proti výskytu krtků, hryzců a hrabošů. Je určitě ekologické hledat před nimi ochranu u jejich přirozených nepřátel, uplatňovat mechanické metody (sítě okolo kořenových systémů), vysazovat návnadové rostliny ( s cílem soustředit je na jiná místa),  provádět alternativní metody (vlasy, chlupy dravých zvířat) nebo používat aromatické  látky (listy ořešáku, bezu, nebo stroužky česneku a cibule), akustické a elektronické přístroje. Nebo už méně ekologické a mnohdy nezákonné chytání do pastí, pokládání otrávených návnad a provádění jiných mnohdy i pro člověka nebezpečných a zároveň komických metod, jako je např. likvidace krtků, hryzců a hrabošů zaplynováním výbušným propan butanem. Samotné zaplynování tak nebezpečné není, jako jeho pozdější zážeh. Nikdo, kromě škůdce samotného, totiž přesně neví, kam až vedou chodby, jak jsou hluboké a kde vyúsťují. Znám případ jednoho skleníku na jižní Moravě, který přišel tímto způsobem o svá skla. Je na každém, jestli chce bez výrazného efektu investovat peníze i čas do nějaké z uvedených „zaručených metod“, nebo likvidaci těchto škůdců svěří spolehlivému, profesionálnímu a velmi účinnému stroji Mauki.

Mauki funguje na principu fumigace (zaplynování) oxidem uhelnatým v kombinaci s oxidem uhličitým a to v souladu s českými zákony o týrání zvířat. Tím se jedná o schválený profesionální stroj, kterým je možné provádět likvidace nejen hryzců a hrabošů, ale i krtků způsobujících škody. Oxid uhelnatý není jedovatý jen pro škůdce, ale i pro člověka. Proto se strojem Mauki může pracovat jen proškolená osoba dodržující bezpečnostní předpisy uvedené v návodu použití, který je součástí každého stroje. Oxid uhelnatý je do vyhloubených chodeb vháněn pomocí velkého tlaku výfukových plynů výkonného spalovacího motoru Honda, pro lepší transport po komplikovaně přístupných místech, uloženém na robustním pozinkovaném podvozku podobném trakaři. Z přídavné 10 litrové nádrže si čerpadlo nasává směs benzinu a nafty a přesným dávkováním ve speciálním tlumiči výfuku směs paliva vstřikuje. Palivo se velmi rychle odpaří a vzniklá směs plynů ( oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého ve formě bílého kouře) je vedena kovovou flexibilní hadicí, která je zakončena širokým zvonem na třech fixačních trnech, které brání jeho sesunutí, nebo odskočení po nasazení na ústí odkryté chodby (při přemisťování zvonu na jiné již připravené vstupy do nor je vždy nutné vypnout vyvíjení plynu). Výkonný motor Mauki vyvíjí tak velký tlak, že tato směs jedovatých plynů v systému chodeb vytlačí kyslík. Tím jsou plíce škůdců během okamžiku ochromené a to vede k jejich velmi rychlé a bezbolestné smrti. Zlikvidovaní, nebo omámení hryzci, hraboši nebo krtci zůstávají převážně ve svých chodbách, ale v případě jejich nalezení a ulovení predátorem nehrozí žádné další nebezpečí sekundárního zamoření.

Pro 100% účinek je nutné zasažení celého systému chodeb a to se dosahuje vháněním jedovatého plynu na více místech. V praxi to znamená, že každých 10 metrů musí být vháněn plyn po dobu minimálně 10 minut. Ve svažitém terénu je nutné pracovat shora dolů, na rovině se vyplynuje okolí a dál se postupuje kruhovitě směrem ke středu. Součástí stroje je sondovací tyč s kuličkovým zesílením na konci pro větší výstupní otvor. Díky ní bezpečně poznáte, zda je v místě vpichu chodba hryzce, krtka i hraboše a bílý unikající kouř prozradí, až bude i tato lokalita zaplněna plynem.


Rozlišujte škůdce

 Hryzec vodníHraboš polníKrtek obecný
VzhledDélka těla 13-17cm
Délka ocasu 8-12cm
Srst červenohnědá – hnědošedá 
Délka těla 9-12cm
Délka ocasu 4cm
Srst hnědá, tmavě šedá 
Délka těla 13-17cm
Délka ocasu 3cm
Srst šedočerná – šedohnědá
ChodbyOválné na výšku
4-6 cm široké
6-8 cm vysoké
Bez kořenů rostlin
Jen několik bočních chodeb 
Kulaté, průměr 3-4cm
Časté nadzemní stezky
Rozvětvené s otevřenými otvory
Mírně oválné na šířku
5-6cm široké
4-5cm vysoké
V chodbách jsou kořeny rostlin
Četné rozvětvené boční chodby,
mnohé jsou slepé 
Délka chodeb25 metrů Systémy chodeb jsou vzájemně propojené 100 metrů a více
Výstupní otvor U otvorů nakousané rostliny
Po otevření jsou do 6 hodin ucpány 
Velké množství otvorů,
u nich rozmělněné zbytky listů a stonků
U otvorů nejsou žádné nakousané rostliny
Po otevření chodby bývá i několik dní neuzavřena
Hromádky zeminy Protáhlé, ploché
Mimo ústí chodby
Vlevo, nebo vpravo od chodby
Hrudovitá struktura 
 Roztroušená zemina u vchodů Veliké, kruhové,
rovnoměrně navršené od ústí chodby
Nad hlavní chodbou
Jemnější půdní struktura
Nadzvednutí půdy za sněhuPřímý průběh
Délka několik metrů
V půdě jsou části rostlin 
Chodby bezprostředně pod sněhem Rozličný tvar, vidlicovitě rozvětvené
Půda bez rostlin a kořenů
Životní prostor Vlhké půdy, příkopy, břehy
potoků, svahy, louky,
listnaté a smíšené lesy,
zahrady, ovocné sady,
vinohrady 
Polovlhké až suché pastviny,
listnaté lesy, zahrady a parky 
Polovlhké až suché pastviny,
listnaté lesy, zahrady a parky
Potrava Býložravec – kořeny rostlin,
stromů, zeleniny 
Zelené části rostlin, semena,
kořeny 
Hmyzožravec – červy, hmyz,
larvy, kukly i hlemýždi
Rozmnožování3-5 vrhů ročně
po 5 mláďatech
10-15 vrhů ročně
po 4-8 mláďatech 
1-2 vrhy
po 3-5 mláďatech
Likvidace Mauki – směsí oxidu uhličitého a uhelnatého bez omezení Mauki – směsí oxidu uhličitého a uhelnatého bez omezení Mauki – směsí oxidu uhličitého a uhelnatého jen v případě vzniku škod